Avís legal - Condicions d'ús


En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)”, Prendas Deportivas Roger’s, SL informa que és titular del lloc web www.rogerssl.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Prendas Deportivas Roger’s, SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és Prendas Deportivas Roger’s SL, amb NIF B60788940 i domicili social a CAMÍ ELENA Nº1, 08339 – VILASSAR DE DALT (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tomo 28006, foli 167, fulla B-127428 i inscripció 1ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: rogers@rogerssl.com.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per el lloc web de Prendas Deportivas Roger’s SL determina la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per el lloc web de Prendas Deportivas Roger’s SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Prendas Deportivas Roger’s SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el correcte ús del lloc web. Aquesta responsabilitat arriba a:
- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis aportats per Prendas Deportivas Roger’s SL per el accés a certs continguts o serveis oferts en el web.
- L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Prendas Deportivas Roger’s SL contràriament al que està disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic , o que de qualsevol altra manera suposin lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Prendas Deportivas Roger’s SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a on l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que sota cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat a on es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Prendas Deportivas Roger’s SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que podessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència , Prendas Deportivas Roger’s SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que, degut a la navegació, podés sofrir l’usuari.

MODIFICACIONES

Prendas Deportivas Roger’s SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tan en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Les esmentades modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web de qualsevol manera admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que estiguin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per unes posteriors.

Reserva de cookies

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador al accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre d’altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que conté i de la manera en que s’utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Segons allò establert a l’article 22.2 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)”, per el qual s’ha de informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’emmagatzemat i recuperació de dades en equips terminals, Prendas Deportivas Roger’s SL, informa que al accedir al present domini web www.rogerssl.com , no s’instal·laran cookies en els seus equips. En el cas de que Prendas Deportivas Roger’s SL decideixi utilitzar els esmentats dispositius, es procedirà a informar als usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de “Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)”, Prendas Deportivas Roger’s SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recavades per l’empresa, mitjançant el formularis de la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Prendas Deportivas Roger’s SL, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

Així mateix, Prendas Deportivas Roger’s SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: CAMÍ ELENA Nº1, 08339 – VILASSAR DE DALT (BARCELONA).

Mentre no se’ns comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitat esmentades.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Prendas Deportivas Roger’s SL per sí mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per el seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Prendas Deportivas Roger’s SL. Seran, conseqüentment, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tan la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut d’allò disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la “Lei de Propiedad Intelectual”, queda expressament prohibit la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels contingut d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de Prendas Deportivas Roger’s SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Prendas Deportivas Roger’s SL. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per els seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Prendas Deportivas Roger’s SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Prendas Deportivas Roger’s SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils i penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. Prendas Deportivas Roger’s SL té el seu domicili a Barcelona (Espanya).
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S, S.L.
PRENDAS DEPORTIVAS ROGER'S, S.L.
Camí Elena, nau 1 · 08339 Vilassar de Dalt
Tel. (+34) 937 532 855 · Fax. (+34) 937 532 381 · Correu: rogers@rogerssl.com

Text legal